(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Metody relaksacyjne

Bajkoterapia

Bajki to niezwykłe historie, które wspierają i dają poczucie bezpieczeństwa, zawierają wiele praktycznych wskazówek, opowiadają mądrze o świecie dziecięcych emocji i konkretnych problemach, z którymi dzieci się borykają. Najmłodsi czytelnicy mogą utożsamić się z bohaterem i przeżyć z nim  daną historię, a także dowiedzieć, jak się zachować w wielu ważnych sytuacjach.

Dzieci bajki uwielbiają to oczywista rzecz. Towarzyszą im od urodzenia spełniając wiele różnorodnych funkcji decydujących o właściwym ich rozwoju. W bajkoterapii czytanie jest tylko pewnym punktem wyjścia do realizacji innych, dużo szerszych celów związanych z szeroko pojętym budowaniem kontaktu z dzieckiem oraz kształtowaniem jego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Dlatego ważne jest nie tyle to, że czytamy ale przede wszystkim - co. Nasze bajki są tak skonstruowane, by dziecko poznając historię bohatera, który znajduje się w podobnej do niego sytuacji, miało możliwość lepszego zrozumienia swojego położenia i tego, co się z nim dzieje. Maluch może zobaczyć, że jego problem to problem wielu innych osób. To daje wsparcie. W opowieści znajdzie też informację jak poradzić sobie z problemem lub tym, co dzieje się w jego sercu.

Jak piszą psycholodzy współczesnym, małym dzieciom coraz częściej towarzyszą sytuacje trudne, lęki i problemy emocjonalne. Żyjemy bowiem w świecie gdzie wymagania, oczekiwania nie tylko wobec dorosłych, ale i dzieci szybko się zmieniają, a rodzina coraz częściej nie daje poczucia bezpieczeństwa. W rezultacie dziecko jest osamotnione i bezradne. Dzieci nie znają sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach ani słów określających ich przeżycia – tkwią w pułapce własnych, trudnych emocji i dezaprobaty otoczenia. Dzięki bajce dziecko odzyskuje nadzieję, wsparcie, poczucie siły, może również zaspokoić zastępczo swoje potrzeby psychiczne – poczuć się bezpieczne, kochane i akceptowane.

Muzykoterapia

         Muzykoterapia to forma terapii bazująca na leczniczym wpływie dźwięku  i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Nie bez kozery mówi się, że dźwięk leczy ciało i duszę. Zostało udowodnione naukowo, że dźwięki oddziałują na układ wegetatywny, krążenia oraz układ oddechowy, zmniejszają napięcie nerwowe, lęk, poprawiają samoocenę oraz pomagają w zaburzeniach snu.

Niezwykle istotne w muzykoterapii dzieci jest podwójne działanie: z jednej strony lecznicze, a z drugiej wychowawcze. Stąd też zajęcia muzykoterapeutyczne podporządkowane są trzem głównym celom: terapeutycznemu, ogólnorozwojowemu i umuzykalniającemu. W zależności od zaburzeń i deficytów, muzykoterapia może spełniać różnego rodzaju zadania. Do najważniejszych należą: usprawnianie psychoruchowe dziecka, pobudzanie rozwoju umysłowego, pomoc w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, rozładowanie stresów i napięć.

Podczas zajęć z muzykoterapii staramy się by materiał dźwiękowy nie ograniczał się wyłącznie do tradycyjnej muzyki, rozumianej jako utwory muzyczne czy piosenki. Stosujemy inne zjawiska akustyczne, jak np. odgłosy przyrody w postaci śpiewu ptaków, głosów zwierząt, szumu lasu, morza, wiatru, odgłosy dnia codziennego: trzaski, szelesty, odgłosy pojazdów mechanicznych, głosy ludzkie, w tym także elementy dźwiękonaśladowcze. Najistotniejsze techniki muzykoterapeutyczne wykorzystywane w naszym przedszkolu to: gra na instrumentach, śpiew, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, słuchanie i tworzenie muzyki. W ćwiczeniach ruchowych często stosuje się taniec lub jego elementy. W zakresie integracji muzyki i ruchu wykorzystujemy elementy rytmiki, zwłaszcza koncepcję C. Orffa i E. Jaques-Dalcroze'a.

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl