(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Pedagogika Marii Montessori

,,Edukacja  nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym w człowieku” (dr. M. Montessori)

To motto Marii Montessori było pod koniec XIX wieku podstawą do stworzenia przez tą włoską lekarkę i naukowca spójnego systemu pedagogicznego, którego celem było wspieranie dziecka w samodzielnym odkrywaniu otaczającego je świata i umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Nauczanie przedszkolne według Montessori ma  przede wszystkim zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa     i sprawić, by przychodząc do przedszkola czuło się pewnie. Dziecko w pierwszych latach swojego życia bardzo łatwo przyswaja wiedzę, a nie lepszego sposobu by mu to ułatwić, niż poprzez zabawę. Przedszkolak ma czuć pełne zrozumienie dla swoich zdolności, których rozwój powinien być indywidualny i swobodny. Wychowawca zaś powinien dziecko wspierać w rozwijaniu własnych zainteresowań.

,,Pomóż mi zrobić to samemu” – zgodnie z tą zasadą, zadaniem nauczyciela jest stworzenie dzieciom warunków do samodzielnego zdobywania doświadczeń i wiedzy poprzez pracę z materiałami dostosowanymi do ich zainteresowań i możliwości rozwojowych. Dzieci pracują z wybranymi przez siebie pomocami indywidualnie lub grupowo, same decydują o formie, miejscu oraz czasie pracy. Dzięki zasadzie wolności i swobody w działaniu uczą się samodzielności, dokonywania wyborów i brania za nie odpowiedzialności. Żaden  z przedszkolaków nie musi uczyć się w takim tempie jak inni a kluczem do sukcesu jest wyczekanie na odpowiedni moment, kiedy dziecko będzie gotowe na powtórzenie danego tematu. Praca z materiałami rozwojowymi i nabywanie nowych umiejętności pomaga im budować niezależność, poczucie własnej wartości i zaufanie do samego siebie.

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl