(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Program edukacyjny

edukacja,,Braków wychowania przedszkolnego nie uzupełni nawet najlepszy uniwersytet”

Jan Paweł II

 

Przedszkole ,,Anioła Stróża” nie jest zwykłym przedszkolem ani zwykłym żłobkiem.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci nie są przedmiotem żadnego programu.

Dogmatem jest dla nas szacunek dla podmiotowości drugiego człowieka – dziecka, które znajdzie się z nami w przedszkolu ,,Anioła Stróża”.

Chcemy być przy dzieciach i wspierać je w odkrywaniu ich własnej drogi, a nie wyznaczać im jakąś według własnych wyobrażeń.

Inspirować, a nie stymulować.

Tworzyć ciekawe środowisko, pokazywać świat, a nie nauczać i nie popędzać.

Wpajać wartości, ale przykładem nie dydaktyką.

 

Ogólne ramy naszej koncepcji kształcenia i wychowania wyznaczają następujące przesłania:

  1. Idea kształcenia opiera się na takich przesłankach, które w centrum stawiają podmiotowość dziecka.

Gwarantujemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, troskliwą opiekę zarówno fizyczną jak
i psychiczną, pielęgnujemy dziecięce talenty, tworzymy taki klimat i atmosferę pracy, która pozwala na radosną i pełną wrażeń intelektualnych, wszechstronną  edukację – edukację przyjazną dziecku.

  1. Człowiek jest niepodzielną osobowością.

Edukacja winna więc oddziaływać na wszystkie jej sfery – nie może ograniczać się do inspirowania wybranych. W pracy pedagogicznej z dziećmi staramy się  uruchomić takie procesy, które pozwolą na całościowe postrzeganie, ukazanie wzajemnych związków, wystąpienie dodatniego transferu w uczeniu się oraz powiązanie relacji człowieka ze środowiskiem, w którym żyje.

  1. Rozwój dokonuje się przede wszystkim w toku własnej aktywności, w szczególności zaś
    w wyniku działania twórczego, innowacyjnego.

Staramy się by istotą pracy nauczyciela w naszym przedszkolu nie było nauczanie lecz aranżowanie uczenia się tak, by stroną aktywną w procesie dydaktycznym było dziecko. Nauczyciel tylko tę aktywność organizuje, podtrzymuje, ukierunkowuje. Jego zadaniem jest stwarzanie takich warunków i stosowanie takich zabiegów, które wspierają rozwój dziecka.

  1. Nieodłączną cechą oddziaływań dydaktycznych jest różnorodność.

Powtarzalność jest jedną z ważniejszych barier w rozwoju osobowości. W naszym przedszkolu różnorodność obejmuje zarówno tematykę, zadania, ćwiczenia jak i drogi poznania. Dzięki niej uatrakcyjniamy zajęcia wykorzeniając najgorszą ich zmorę – nudę.

 

Z ostatniej chwili:
  • 13,14,15.11 - godz. 10.15 - Triduum Matki Bożej Opatrzności – modlitwa w kaplicy – dzieci i nauczyciele. | 17.11 - godz. 11.00 - Msza św. w kościele parafialnym Ojców Barnabitów przy ul. Sobieskiego 15 –Święto Maryi Matki Bożej Opatrzności | 25.11 – Światowy Dzień Pluszowego Misia – zabawy, konkursy – wszystkie grupy | 28.11 – godz. 14.15. wizyta Teatru Maska z Krakowa w przedszkolu, spektakl pt.: „Na Misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” – wszystkie grupy