(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Ramowy rozkład dnia

przedszkole mokotów rozkład dniaRamowy rozkład dnia

W Katolickim Niepublicznym Przedszkolu Językowym

„Anioła Stróża”

6.30 – 8.00

Przychodzenie dzieci do przedszkola

Zabawy dowolne

Praca indywidualna z dziećmi

8.00 – 8.15

Zabawy ruchowe

Poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych

8.15

Śniadanie – dzieci starsze

8.30

Śniadanie – dzieci młodsze

9.00 – 10.30

Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez nauczyciela

Nauka języków obcych

Zajęcia rozwijające aktywność twórczą dziecka

10.30

Drugie śniadanie

10.45 – 12.00

Pobyt na świeżym powietrzu

Prace indywidualne w grupach

Zajęcia i zabawy edukacyjne (zgodnie z planem pracy nauczycielki oraz potrzebami dziecka)

11.45

Obiad – dzieci młodsze

12.30

Obiad – dzieci starsze

12.15 – 15.20

Relaks

Odpoczynek

Zabawy relaksujące, wyciszające

Słuchanie muzyki

Słuchanie baśni, bajek i opowiadań inspirowanych przez nauczyciela

15.00

Podwieczorek – dzieci starsze

15.20

Podwieczorek – dzieci młodsze

16.00 – 17.15

Zajęcia tematyczne, dodatkowe

Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Spotkania z rodzicami w ramach „Czytankowa”

17.00

Drugi podwieczorek

17.20 – 18.00

Zabawy spontaniczne

Zajęcia porządkowe

Rozchodzenie się dzieci do domów

 

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl