(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Rozwój fizyczny - metody pracy

Dzielne maluchy  

Program został opracowany w zgodzie z jedną z idei przewodnich wychowania przedszkolnego, jaką jest ,,troska o zdrowie dzieci, ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych”.

Gimnastyka w naszym programie jest integralnie związana z wychowaniem zdrowotnym. Poprzez aktywność ruchową staramy się wykształcić pożądane postawy i nawyki zmierzające do zneutralizowania destrukcyjnych wpływów cywilizacji i urbanizacji oraz podtrzymania dobrego stanu zdrowia psychofizycznego. Gimnastyka pomaga także w adaptacji organizmu do coraz bardziej zmieniających się warunków życia (hałas, zanieczyszczenie powietrza, napięcie nerwowe) – dlatego zajęcia z wychowania fizycznego prowadzimy w naszym przedszkolu codziennie.

Wiadomości w tym zakresie przekazujemy dzieciom przy różnych okazjach, począwszy od kształtowania nawyków higienicznych, dbałości o zdrowie i zdrowych zasadach odżywiania w przedszkolu i poza nim, poprzez zwracanie uwagi na właściwą pozycję podczas siedzenia przy stoliku, wskazywanie zagrożeń dla zdrowia, płynących ze zbyt długiego siedzenia przy komputerze, widomości o częściach ciałach i organach wewnętrznych ludzi, po dbałość o higienę osobistą i czystość odzieży oraz ubieranie się stosownie do pór roku i pogody.

Odradzamy rodzicom przywożenie dzieci do przedszkola wózkiem lub samochodem, nich dzieci chodzą i biegają!

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl