(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Rozwój społeczno - emocjonalny - metody pracy

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podstawowymi założeniami metody W. Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

  1. świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe,
  2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
  3. dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki i poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik poznają przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę. Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, mogą w nich uczestniczyć rodzice, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach prowadzonych metodą W. Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania, pobudza spontaniczność i aktywność własną dziecka.

Pedagogika zabawy

To niezwykle inspirująca, stosunkowo młoda w Polsce metoda pracy z grupą. Angażuje emocjonalnie wszystkich uczestników, pobudza do twórczego działania, inspiruje do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości a jednocześnie jest źródłem radości i satysfakcji.

Jej celem jest dostarczenie osobom pracującym z różnymi grupami wiekowymi rozmaitych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Metody pracy stosowane w pedagogice zabawy oddziałują na sferę emocjonalną człowieka oraz sprzyjają ujawnianiu pozytywnych uczuć; są tak dobrane aby wyzwalały aktywność i zaangażowanie przy realizacji wspólnych celów a także ułatwiały wymianę myśli i odczuć bez lęku przed oceną innych. Ma to sprzyjać m.in. uświadomieniu sobie i zrozumieniu konkretnego problemu, i wspólnemu poszukiwaniu jego rozwiązań. Różnorodne propozycje interakcji w grupie umożliwiają odkrywanie samego siebie, swej wartości jako człowieka, swoich zalet i predyspozycji, służą akceptacji swoich możliwości i ograniczeń (także tych fizycznych) i sprzyjają rozwojowi społecznemu, wzmacniając poczucie akceptacji i bezpieczeństwa.

Czarodziejski kuferek  (program autorski A. Holskiej)

Program edukacji teatralnej powstał z myślą o potrzebach przedszkola ,,Anioła Stróża”. Zgodnie ze swoimi założeniami, najważniejszym zadaniem jakie ma do spełnienia, poza realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest pielęgnowanie dziecięcych talentów i rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich dzieci poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami – rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaję skutki zachowań bohaterów i wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

Działalność artystyczną nasze przedszkole prowadzi już od kilku lat. Aktywnie uczestniczymy i prezentujemy osiągnięcia naszych przedszkolaków na terenie placówki, dla rodziców, ale również w najbliższym otoczeniu przedszkola.

Program ,,Czarodziejski kuferek” to cykl zajęć dotyczący tworzenia widowiska teatralnego. Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.

Nasze przedszkole współpracuje z teatrem Guliwer – dzieci uczestniczą w warsztatach teatralnych organizowanych w teatrze z zawodowymi aktorami na prawdziwej, teatralnej scenie. Minimum raz w miesiącu przedszkolaki wychodzą do teatru na spektakl.

Z ostatniej chwili:
  • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl