(22) 843 40 12

ul. Smoluchowskiego 1, 02-679, Warszawa - Mokotów

Pon. - Pt. 6:30 - 18:00

Zajęcia dodatkowe

język angielskiJęzyk angielski
Nauczyciel-metodyk: mgr Magda Kumpiecka

Kontakt z językiem obcym od najmłodszych lat, daje dzieciom możliwość na jego lepsze opanowanie i posługiwanie się nim.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie i biorą w nich udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Podczas zajęć dzieci poznają podstawowe zwroty grzecznościowe i słowa z różnych grup tematycznych. Zabawy, piosenki i scenki rodzajowe sprawiają, że dzieci w naturalny sposób używają języka.

Treści programowe realizowane są w oparciu o ,,Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" E. Skiba, A. Wieczorek, Warszawa 2003 (numer dopuszczenia MEN DKOS-5002-32/3). Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak. Nauczanie słownictwa wzbogacane jest poprzez zastosowanie metody projektów, małych form teatralnych jak również wykorzystanie pomocy audiowizualnych np. magnetofon/komputer.

Podczas zajęć nauczycielka stosuje:

 • metodę TPR - metoda reagowania całym ciałem;
 • metodę komunikacyjną, za pomocą której przedszkolaki są przygotowywane do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;
 • metodę audiolingwalną, która polega na powtarzaniu przez uczniów zwrotów, słów lub całych zdań oraz uczenia się wierszyków i piosenek;
 • metodę projektów.

 

 

Język Włoski przedszkoleJęzyk włoski
Nauczyciel-metodyk: mgr Magdalena Dobosz

Nauczanie języka włoskiego przebiega w oparciu o program przedszkolny i skupia się przede wszystkim na poznaniu słownictwa związanego z otaczającym dziecko światem. We współpracy z Siostrami utrwalana jest wiedza związana z pieśniami religijnymi, modlitwami, świętami i wiedzą ogólną. Tematyka zajęć z języka włoskiego dostosowana jest do możliwości wiekowych dzieci i związana z aktualnymi zajęciami lub wydarzeniami kalendarzowymi,
w których dzieci uczestniczą. Zajęcia z języka włoskiego odbywają się we wszystkich grupach wiekowych dwa razy w tygodniu.

 

Zajęcia umuzykalniające

Prowadząca: Eliza Stawicka

Praca z dziećmi w przedszkolu jest ściśle związana z kalendarium muzykawydarzeń, pór roku, świętami i uroczystościami, które to znajdują odzwierciedlenie we wszystkich działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Tak więc nauka piosenek, tańców, zabaw inscenizowanych, ruchowych wynika z treści programowych na poszczególnych poziomach wiekowych. Zajęcia muzyczno-wokalne to: ćwiczenia ruchowe, słuchowe, śpiew i zabawy przy muzyce. Podczas zajęć prowadzący wykorzystuje: tańce, zabawy ruchowe, akompaniament na instrumentach perkusyjnych, taktowanie, śpiew na sylabach: la, ma, na…, słuchanie muzyki, tworzenie.

 

 

Taniec towarzyski

Prowadzący: Waldemar Wielgosz

Wiek przedszkolny do najlepszy wiek na rozpoczęcie przygody z tańcem - dzieci wtedy najszybciej uczą się ruchów i kroków tanecznych. Nauka tańca towarzyskiego od najmłodszych lat przynosi wiele korzyści w przyszłości.

Taniec towarzyski zapewnia rozwój w płaszczyźntaniec towarzyskiie społecznej, fizycznej i emocjonalnej. Dzieci uczą się i rozwijają zdolność koordynacji, równowagę, siłę, gibkość oraz inne zdolności, z korzyścią dla zdrowia.

Taniec towarzyski to długoterminowa inwestycja w rozwój osobisty i edukacyjny dziecka. Naszą misją jest zaszczepienie pasji do tańca u wszystkich naszych podopiecznych, bez względu na to, czy ich celem jest rekreacja, czy taniec sportowy.

Zajęcia taneczne mają pozytywny wpływ na rozwój dziecka poprzez:

 • naukę dyscypliny i pracy w grupie,
 • budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
 • naukę etykiety,
 • rozwój szacunku do siebie i innych,
 • poprawę koordynacji i równowagi,
 • rozwój kreatywności i wyrażanie siebie,
 • rozwój i wzmocnienie mięśni,
 • zabawę i dużą porcję radości, jaką dzieci czerpią z udziału w lekcjach.

 

Dwa razy w tygodniu dziewczynki z naszego przedszkola biorą udział w zajęciach baletowych, prowadzonych na terenie placówki przez doświadczoną instruktorkę. Zajęcia uczą gracji
i wdzięku ruchów, rozwijają plastyczność, rozbudzają wrażliwość na piękno i estetykę ruchu.

 

 

religiaOpowieści biblijne

Prowadząca: s. Selvi

“Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.” (Mk 10,14)

 „Bóg  kocha  dzieci” – program religii na rok szkolny 2016/2017.
Cel  ogólny:
Znajomość i uczenie się podstawowych elementów religii katolickiej i odkrywanie Boga jako dawcy świata i życia.
Cele  szczegółowe:
•    Przedstawienie Pana Boga jako kogoś, kto nas zna i kocha.
•    Zapoznanie dziecka z historią Bożego Narodzenia i Jego przesłaniem.
•    Zapoznanie dzieci z historią treści i znaczeniem modlitwy pańskiej.
•    Zapoznanie dzieci z osobą Anioła Stróża i budzenie ufności do Niego.
•    Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.
•    Ukazanie niedzieli nie tylko jako dnia odpoczynku, ale przede wszystkim jako szczególnego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym.      
•    Ukazanie dziecku roli księdza: uczenie ufności i życzliwości wobec Kapłanów.
•    Dziecko rozumie Wielki Post jako czas zmiany się na lepsze z pomocą Pana Jezusa.
•    Z radością witamy Pana Jezusa z Jerozolimy (Niedziela Palmowa).
•    Opowiadanie biblijnego wydarzenia zmartwychwstania Pana Jezusa.
•    Dziecko wie, że Maryja jest Matką wszystkich uczniów Pana Jezusa, czyli naszą Matką.         
Podczas zajęć dzieci poznają życie Jezusa oraz podstawy wiary katolickiej. Dzieci uczą się krótkich modlitw oraz piosenek religijnych, które prezentują na imprezach przedszkolnych.

 

 

jazda konnaJazda konna

Prowadzący: Michał Siejka ,,Akademia Kucania"

Sam kontakt z ciepłem ciała konia wzbudza wiele pozytywnych emocji i stymuluje układ nerwowy. Płynność chodu doskonale uspokaja i wycisza dzieci z dużym temperamentem. Z drugiej strony dzieci ciche i zamknięte w sobie, nawiązując kontakt ze zwierzakiem otwierają się i ożywają. Dlatego przebieg zajęć dostosowany jest do potrzeb indywidualnych każdego dziecka. Przejażdżki na grzbiecie kucyka świetnie wyrabiają poczucie równowagi, stabilności, koordynacji ruchów i jednocześnie dają poczucie samodzielności i wiary we własne możliwości. Podczas jazdy ruch konia powoduje poprawę oraz kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości stawów, korygowanie wad postawy, przywrócenie symetrii postawy ciała, normalizację napięcia mięśniowego poprawę i obniżenie ewentualnej nadpobudliwości ruchowej, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzrost wydolności fizycznej. Bezpośrednią opiekę w trakcie trwania zajęć sprawuje instruktor p. Michał Siejka wraz ze swoim zespołem z Akademii Kucania.

Każde dziecko przebywa z kucem 15 minut - forma kontaktu dostosowana jest indywidualnie do dziecka. Jazdą konną objęte są wszystkie dzieci z każdej grupy wiekowej.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu na terenie przedszkola. Pan Michał przywozi ze sobą dwa kuce szetlandzkie oraz dwie osoby do pomocy, które doświadczone są w pracy z dziećmi
i końmi. Każde dziecko zakłada kask przed jazdą, który przywozi pan instruktor. Po opanowaniu podstaw siedzenia, dzieci przystępują do nauki ruszania i zatrzymywania
a następnie prowadzenia konia z jego grzbietu. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są w formie zabawy a pan Michał tak konstruuje zajęcia aby dzieci czuły się dumne ze swoich postępów.

 

 

przedszkole sportowo,,Zdrowo na sportowo" - gimnastyka ogólnorozwojowa, sztuki walki, piłka nożna

Ruch należy do najbardziej naturalnych i charakterystycznych cech wczesnych faz rozwoju osobowego człowieka. W rozwoju fizycznym u małych dzieci chodzi zatem o wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jego form naturalnych, a także takie kierowanie rozwojem cech motoryki, aby można było rozwijać i kształtować umiejętności ruchowe.
Okres przedszkolny stanowi bardzo dobrą bazę wyjściową i jest dobrym okresem dla prawidłowego kształtowania cech somatycznych i motorycznych. Okres ten należy także do tej fazy rozwojowej, w której ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego.

Ciekawą i interesującą formą ćwiczeń dla wszystkich grup wiekowych w wieku przedszkolnym są różnorodne gry i zabawy ruchowe, które służą jednocześnie jako podstawowy środek do realizacji zadań wychowania fizycznego. Zabawy ruchowe są oparte na prostych formach ruchów motorycznych, takich jak: chód, bieg, skok, czworakowanie, pełzanie, rzucanie są oparte na rywalizacji indywidualnej. Gry ruchowe są natomiast wyższą formą zabaw, w której udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo. W profilaktyce wad postawy zarówno zabawy jak i gry ruchowe stanowią niezbędny czynnik w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała u dzieci.

Zajęcia z piłki nożnej i sztuk walki odbywają się dwa razy w tygodniu, ćwiczenia ogólnorozwojowe nauczyciele poszczególnych grup prowadzą według tygodniowego planu pracy.

 

 

Z ostatniej chwili:
 • Kontakt z przedszkolem pod numerem tel: 603 999 552  lub mailem: p.aniolastroza@przedszkolebarnabici.pl